msports万博体育官网登录|注册

MCO巨胎液压硫化机

滚轮导轨升降+直线导轨前后移动;

单模机型;

装卸胎共用机械手;

机械手电机摆转, 气动开合。


● 稳定性    ● 高效率    ● 智能

明星产品

(+86)0532 - 68862626

s